Con người

Sứ mệnh chia sẻ và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận

Xuất phát điểm từ 6 thành viên, đến nay, BOHO Décor đã phát triển thành một tập thể gắn kết với hơn 250 nhân sự. BOHO tin rằng thành công là kết quả của một tập thể gắn kết có tầm nhìn, sứ mệnh chung. Vì vậy, Chúng tôi tập trung xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, nơi mà mỗi cá nhân được khẳng định mình, phát huy tối đa năng lực bản thân.

NGUYỄN MINH HOÀNG

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐẮC KHÚC

Giám đốc Điều hành

PASCALE ĐẶNG

Chuyên gia cao cấp

PHẠM VĂN LONG

Giám đốc Khối

NGUYỄN NGỌC GIÀU

Giám đốc Khối

NGUYỄN LÊ CAM VŨ

Giám đốc Khối

VƯƠNG LẬP TOÀN

Giám đốc Nhà máy

NGUYỄN VĂN QUANG

Giám đốc Dự án

LÊ HOÀNG BỬU LỘC

Trưởng phòng Đấu thầu

NGUYỄN DUY LUÂN

Kế toán trưởng

LÂM THANH TUẤN

Chủ nhiệm Khối thiết kế

TRẦN HỒNG THU

Chủ nhiệm Khối thiết kế

Previous Previous
Next Next