Tuyển Dụng

PHÚC LỢI CÔNG TY

  • Hệ thống đánh giá năng lực, định hướng lộ trình định kỳ hằng năm;
  • Chính sách phúc lợi toàn diện, du lịch trong & ngoài nước hằng năm, công tác, điện thoại, cơm trưa,…;
  • Chính sách chăm sóc sức bản thân và gia đình: bao gồm kiểm tra sức khoẻ hằng năm, bảo hiểm sức khoẻ, tai nạn 24h, và bảo hiểm bắt buộc theo quy định
  • Các chương trình gắn kết hằng năm: hội thao, teambuilding công ty;
  • Các chương trình đào tạo cùng Ban Lãnh Đạo và chuyên gia ngành;
  • Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có văn hoá gắn kết.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

  • Không gian làm việc hiện đại, sáng tạo, tích hợp đầy đủ các công năng cần thiết cho môi trường phát triển;
  • Văn hoá công ty thân thiện;
  • Con người trẻ trung, năng động;
  • Phong cách làm việc cởi mở, chuyên nghiệp.