Biểu mẫu tuân theo chức năng

Nhà máy BOHO đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và là nhà máy sản xuất nội thất đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED GOLD do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ cấp. Đây là sự khẳng định của BOHO về việc lựa chọn phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đưa uy tín của thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế.

03 ha

Trụ sở Khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Long An. Tổng diện tích của

ISO 9001:2015

chứng nhận

200

nhân viên nhà máy

LEED vàng

chứng nhận