BOHO DÉCOR ĐẠT CHỨNG NHẬN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

22 February 2024

BOHO Décor được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về Phòng cháy và Chữa cháy trong nhiều lĩnh vực vào ngày 22/11/2023 vừa qua.

Đội ngũ BOHO đã nỗ lực đảm bảo về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng phục vụ cho hoạt động đăng ký cũng như mang đến sự an tâm về an toàn đến với khách hàng.

Chứng chỉ này không những giúp nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của BOHO, mà còn cho thấy được BOHO có đủ năng lực nhân sự, trang thiết bị và giấy phép theo quy định pháp luật để nhận các gói thầu/cung cấp dịch vụ về:

– Sản xuất, lắp ráp cửa ngăn cháy

– Thi công lắp đặt hệ thống PCCC

– Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC

– Tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát về PCCC

Chúng tôi hiểu rằng chuẩn hóa quy trình sản xuất, thi công và kiểm soát chất lượng không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ.

BOHO sẽ luôn liên tục cập nhật và nâng cao kiến thức lẫn kinh nghiệm, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

CÁC TIN KHÁC