BOHO Décor tổ chức đào tạo chuyên đề an toàn lao động

07 July 2024

Giá trị cốt lõi “Hướng đến con nguời” luôn hiện diện trong quá trình phát triển của BOHO Décor, đặc biệt rõ nét thông qua việc quan tâm đến sự an toàn của các anh chị em khi đang công tác tại BOHO. 

Nằm trong chương trình đào tạo “Tổng quan nội thất” do đội ngũ BOHO xây dựng, chuyên đề “An toàn lao động” được tổ chức vào ngày 30/6 và 6/7/2024 với mục đích nhấn mạnh phương châm “Công tác an toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người”.

Buổi đào tạo chia sẻ về văn hoá an toàn tại BOHO, được xây dựng thông qua hệ thống HSE (Health, Safety, Environment). 

Theo đó, văn hoá an toàn là một yếu tố quan trọng luôn được BOHO đề cao với một quy trình triển khai rõ ràng dựa trên tiêu chuẩn và quy định của nhà nước.

Với những môi trường làm việc chính tại BOHO liên quan đến công trường thi công, văn phòng và nhà máy. Tất cả đều đáp ứng các yêu cầu về an toàn theo từng công việc đặc thù, bao gồm an toàn điện, an toàn PCCC, an toàn máy móc và an toàn làm việc trên cao.

Chuyên đề này giúp nhân viên BOHO nắm được các nguyên nhân gây ra tai nạn tại môi trường thi công, nhà máy và văn phòng, qua đó nâng cao sự an toàn trong công việc và nắm được các biện pháp phòng ngừa rủi ro tai nạn xảy ra. 

Tại đây, cán bộ nhân viên không chỉ được trang bị kiến thức lí thuyết về phương án xử lí kịp thời các tổn thất mà còn được thực hành các tập ứng phó khẩn cấp và triển khai quy trình an toàn, nâng cao nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của an toàn lao động trong ngành nội thất. 

CÁC TIN KHÁC