BOHO BÀN GIAO VĂN PHÒNG VSD

04 April 2023

▪ Vị trí dự án: TP. Hồ Chí Minh

▪ Chủ đầu tư: Công ty Quản lý Tài sản Viettel

▪ Phạm vi thực hiện: Thiết kế và thi công nội thất Văn phòng

Tái định nghĩa không gian văn phòng trong kỷ nguyên số. Văn phòng VDS với thiết kế mở kết hợp bố trí chức năng theo nhu cầu làm việc năng động, làm việc nhóm, gặp gỡ đối tác, tăng tương tác và kích thích sự sáng tạo.

CÁC TIN KHÁC