FDC
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng FDC

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tông màu trắng thanh lịch từ chủ yếu từ tường cùng hệ thống đèn giúp không gian làm việc bừng sáng, tạo được sự chuyên nghiệp và cảm giác tin tưởng với khách hàng.

CÁC TIN KHÁC

AQUA SPORT CENTER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam