Phương án dự thi

VĂN PHÒNG MOMO
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service)

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phương án dự thi

CÁC TIN KHÁC

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VIETTEL HEADQUARTER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam