Phương án dự thi

VĂN PHÒNG MOMO
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service)

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phương án dự thi

CÁC TIN KHÁC

MASAN GROUP OFFICE TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

OCEAN PARK COFFEE LOUNGE TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AQUA SPORT CENTER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam