Thi công nội thất

TEA RESORT
Đà Lạt, Việt Nam

VỊ TRÍ

Đà Lạt, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Novaland

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thi công nội thất

CÁC TIN KHÁC

AQUA SPORT CENTER Đà Lạt, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH Đà Lạt, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM Đà Lạt, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER Đà Lạt, Việt Nam