TEA RESORT
Đà Lạt, Việt Nam

VỊ TRÍ

Đà Lạt, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Novaland

PHẠM VI CÔNG VIỆC

CÁC TIN KHÁC

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH Đà Lạt, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM Đà Lạt, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER Đà Lạt, Việt Nam

VIETTEL HEADQUARTER Đà Lạt, Việt Nam