Hoàn thiện và thi công nội thất

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VỊ TRÍ

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Hoàn thiện và thi công nội thất

CÁC TIN KHÁC

DỰ ÁN MOJO CAFÉ & BISTRO Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

DỰ ÁN CRYSTAL JADE PALACE Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

DỰ ÁN LUMIÈRE BOULEVARD Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

À LA CARTE HẠ LONG BAY Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam