Hoàn thiện và thi công nội thất

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VỊ TRÍ

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Hoàn thiện và thi công nội thất

CÁC TIN KHÁC

MASAN GROUP OFFICE Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

OCEAN PARK COFFEE LOUNGE Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

AQUA SPORT CENTER Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam