Hoàn thiện và thi công nội thất

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VỊ TRÍ

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Hoàn thiện và thi công nội thất

CÁC TIN KHÁC

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VIETTEL HEADQUARTER Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam