Thiết kế Nội thất

VĂN PHÒNG PRUDENTIAL
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thiết kế Nội thất

Tầng 16:

Tầng 17:

Tầng 18:

Tầng 19:

CÁC TIN KHÁC

DỰ ÁN MOJO CAFÉ & BISTRO TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

DỰ ÁN CRYSTAL JADE PALACE TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

DỰ ÁN LUMIÈRE BOULEVARD TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

À LA CARTE HẠ LONG BAY TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam