Thiết kế Nội thất

VĂN PHÒNG PRUDENTIAL
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thiết kế Nội thất

Tầng 16:

Tầng 17:

Tầng 18:

Tầng 19:

CÁC TIN KHÁC

AQUA SPORT CENTER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

FRIENDSHIP TOWER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam