Thiết kế và thi công nội thất Văn phòng

VĂN PHÒNG SOL E&C
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

VỊ TRÍ

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng SOL E&C

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thiết kế và thi công nội thất Văn phòng

CÁC TIN KHÁC

MASAN GROUP OFFICE TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

OCEAN PARK COFFEE LOUNGE TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AQUA SPORT CENTER TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

NEWTECONS – SẢNH CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam