GẶP MẶT NHÂN VIÊN ĐỊNH KỲ 2022

03 November 2022

Vừa qua, BOHO hân hạnh đón tiếp và trò chuyện cùng anh Trần Văn Tiến – Tổng Giám Đốc BM Windows. Với chủ đề “Vai trò của mỗi cá nhân trong tổ chức”, nội dung chia sẻ được Anh đúc kết từ những kinh nghiệm quản trị thực tế. Đây sẽ là nguồn cảm hứng cho tập thể BOHO trong giai đoạn phát triển hiện tại.

Kết thúc quý 3 với nhiều thành quả đáng ghi nhận, chương trình gặp mặt lần này, ngoài mục tiêu đưa ra những định hướng cần đạt được trong những tháng cuối năm, BOHO còn mong muốn lan tỏa giá trị cốt lõi đến từng thành viên.

Anh Trần Văn Tiến chia sẻ cùng CBNV BOHO

CÁC TIN KHÁC